CRealiTijd is, zoals ieder commercieel bedrijf, gebaat bij winst. En alle klanten begrijpen dit, omdat dit (meestal) ook voor hen geldt. Men begint pas geïrriteerd te raken wanneer men de indruk krijgt dat men ’te veel’ betaalt. Dit is afhankelijk van de toegevoegde waarde die een training geeft.
CRealiTijd heeft een uniek prijsbeleid ontwikkelt, dat gebaseerd is op eerlijkheid en te maken heeft met de uitvoeringsgarantie:

de klant betaalt minder, naarmate er meer cursisten zijn.

Dat is een eerlijk principe waarbij CRealiTijd haar benodigde winst krijgt en de cursist meer betaald omdat hij/zij meer persoonlijk aandacht krijgt en de zekerheid heeft dat de training doorgaat.

Contact informatie

 Rouwkooplaan 7 - 2251AP Voorschoten
Tel. 071 301 62 33
Skype: CRealiTijd

Testimonial

Top