De bedrijfsnaam CRealiTijd is samengesteld uit drie woorden:

  • Creatief
  • Realiseerbaar
  • Tijdgebonden

In het logo zijn deze delen ook terug te vinden; enerzijds door de hoofdletters en anderzijds door de primaire kleuren Rood, Groen en Blauw.

Crealitijd_ani_s_trans

Met deze drie kleuren kunnen namelijk ALLE zichtbare kleuren worden samengesteld, wat symboliseert dat met de juiste fundamentele kennis en vaardigheden, gecombineerd met creativiteit eigenlijk alle ideeën te realiseren zijn. Maar ja, het realiseren kost meestal wel tijd, wat we tegenwoordig eigenlijk veel te kort hebben.

Overigens staat de rode C ook voor Christelijk. Dat betekent dat CRealiTijd een Christelijke onderneming is en zich ook op die manier wil gedragen. Dat wil zeggen: geen uitbuiting, afpersing of manipulaties en respectvol omgaan met mensen en bedrijven.

Contact informatie

 Rouwkooplaan 7 - 2251AP Voorschoten
Tel. 071 301 62 33
Skype: CRealiTijd

Testimonial

Top