CRealiTijd bestaat sinds 10 augustus 2009 en heeft sinds mei 2013 de beschikking gekregen over een eigen locatie waar ook trainingen en workshops onafahankeleijk van anderen georganiseerd kunnen worden. Hierdoor is de flexibiliteit naar de klant enorm verhoogd. Het nieuwe leerconcept “Leren op Afspraak” wordt daardoor realiseerbaar.

De succesfactoren waardoor CRealiTijd een toegevoegde waarde heeft voor u en uw bedrijf:

Eerlijke Prijzen

CRealiTijd is, zoals ieder commercieel bedrijf, gebaat bij winst. En alle klanten begrijpen dit, omdat dit (meestal) ook voor hen geldt. Men begint pas geïrriteerd te raken wanneer men de indruk krijgt dat men ’te veel’ betaalt. Dit is afhankelijk van de toegevoegde waarde die een training geeft.
CRealiTijd heeft een uniek prijsbeleid ontwikkelt, dat gebaseerd is op eerlijkheid en te maken heeft met de uitvoeringsgarantie:

de klant betaalt minder, naarmate er meer cursisten zijn.

Dat is een eerlijk principe waarbij CRealiTijd haar benodigde winst krijgt en de cursist meer betaald omdat hij/zij meer persoonlijk aandacht krijgt en de zekerheid heeft dat de training doorgaat.

Uitvoering Garantie

Gezien de huidige economische situatie zijn de bedrijven niet in staat grote groepen medewerkers op te laten leiden. CRealiTijd kan door de geringe overhead ook trainingen organiseren voor kleine groepen. Zelfs individuele trainingen zijn mogelijk door het unieke prijsbeleid en zullen dan ook nooit (tenzij overmacht) worden geannuleerd vanuit CRealiTijd. Het bedrijfsleven zal in deze moeilijke tijden namelijk alléén willen opleiden als daar directe noodzaak voor of voordeel bij is. Het niet doorgaan van een training is voor hen dan ook niet acceptabel.

Kennis en ervaring

De oprichter en tevens trainer beschikt over een 28-jarige ervaring op het gebied van systeemontwikkeling en projectmanagement. Hij heeft tevens, in de functie van hoofd Apparatuur Ontwikkeling bij de koninklijke marine, ook managementervaring. De laatste 11 jaar is hij actief trainer geweest bij ISES. In CRealiTijd zal hij dit vol enthousiasme doorzetten en verder vervolmaken.

Flexibel

Eén van de grootste drempels voor een bedrijf om medewerkers op te leiden is het feit dat het operationele werk stil ligt. De trainingsduur dient daarom zo kort mogelijk te zijn, of in periodes te vallen, waarin de medewerker minder productief is. Door overleg te voeren over de planning van de training kunnen deze drempels in meer of mindere mate worden weggenomen (bijv. blokindelingen, training in avonduren etc.).

Samenwerking

CRealiTijd kan en wil niet werken zonder intensief contact met (potentiële) klanten. Daarom zal CRealiTijd altijd persoonlijk contact hebben (liefst middels een bezoek of op zijn minst telefonisch) voordat een cursist ingeschreven kan worden op een training.
Hierdoor ontstaat wederzijds vertrouwen, wat essentieel is voor een langdurige relatie. Indien CRealiTijd merkt dat er geen wederzijds vertrouwen aanwezig is, zal zij de eventuele opdracht niet accepteren.

Daar waar klanten vragen om advies of trainingen op een gebied waar CRT geen specialistische kennis of ervaring op het gevraagde niveau heeft, zal CRealiTijd samenwerken met partners. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn. Voorop staat dat de klant haar gewenste kwaliteitsverwachting gerealiseerd krijgt. Dit betekent tevens dat CRealiTijd volledig vertrouwen heeft in de betrokken partner.

Maatwerk

Doordat de trainingen voor kleine groepen of voor één bedrijf kunnen worden gegeven, zal altijd getracht worden de training aan te passen aan de specifieke wensen van de klant. Dit kan door bepaalde onderwerpen toe te voegen, weg te laten of gedetailleerder op in te gaan. Kijk  ook eens naar het nieuwe leerconcept “Leren Op Afspraak” wat gebaseerd is op privé onderwijs met hoge mate van efficiëntie.

Contact informatie

 Rouwkooplaan 7 - 2251AP Voorschoten
Tel. 071 301 62 33
Skype: CRealiTijd

Testimonial

Top